JUL-782 Vợ yêu đi tìm trai để có cảm giác lạ

  •  1
  •  2
Bình luận đang tải 
Mizuno và Oshima làm việc tại cùng một văn phòng, cả hai đều đã lập gia đình riêng. Cả hai đều muốn thoát khỏi thực tại, và họ làm như vậy bằng cách đi đến một quán trọ suối nước nóng gần đó.